5. oktober 2022, 18.39

Udlært som murer

jøm

Martin Kristensen har stået i voksenlære hos murermester Søren Sørensen & Søn og er netop blevet færdiguddannet som murer. Martin Kristensen blev i 2001 udlært som bager og stod dengang i lære hos bagermester Klaus Worm-Leonhard på Onsbjerg Bageri.