Erhverv

Erhverv
3. november 2006, 10.23

Turistinformation Samsø - frisk på en ny start?

jre
I Samsø Posten onsdag, kunne man læse, at Samsø Erhvervsforum arbejder med et konkret løsningsforslag til et nyt turistkontor på Samsø
Kommentar fra Rune Balle, form. Samsø Erhvervsforum
FOR ABONNENTER
Erhverv
1. november 2006, 10.38

Erhvervsudviklingsstrategi til debat

jre
En revideret udgave af denne strategi kan nu hentes på Udviklingskontoret hjemmeside www.samsoliv.dk, hvis den ikke er ankommet pr. email til din virksomhed eller forening.
Offentligt møde den 16. november
FOR ABONNENTER
Erhverv
1. november 2006, 09.36

Samsø Havne har fået ny havnefoged

jre
Den 1. november tiltræder Hartvig Petersen øretævernes holdeplads som herre over snart fire kommunale havne
Danmarks bedste arbejdsplads
FOR ABONNENTER
Erhverv
27. oktober 2006, 12.43

Samsø Turistforening lukker alle ikke indtægtsgivende aktiviteter

Samsø Posten
Underskuddet voksede dag for dag siger formand Steen Brorsen. Bidragene til markedsføringspuljen har ikke været store nok til at redde informationsdelen af bureauets aktiviteter
Turistbureauet lukker mandag den 30/9
FOR ABONNENTER
Erhverv
25. oktober 2006, 19.54

Ærø Turistforening tæt på konkurs

Jre
Bestyrelsen for Ærø Turistforening ser sig nødsaget til at indgive konkursbegæring når omkostningerne til Feriepartner er 300.000 og omsætning kun en million.
Samsø Turistforening tilfreds med samarbejde med Feriepartner
FOR ABONNENTER
Erhverv
14. oktober 2006, 15.59

Arbejdet med Sæson 2007 er i fuld gang

jre
Bureauets første sommerhuskataloger for sæsonen 2007 er allerede på vej ud til 1700 danske husstande. Samsø Turistforeningens bestyrelse giver et nap med når så mange kataloger skal pakkes.
Turisterhvervet kæmper bravt for mere gennemslagskraft
FOR ABONNENTER
Erhverv
14. oktober 2006, 15.09

Samsø Farmen påbudt afhændet

jre
Jordbrugskommission har mistet tålmodigheden med en virksomhed som bevidst har ført kommission bag lyset med hensyn til opfyldelse af en af dispensationsvilkårene for virksomhedens driftstilladelse, nemlig at der til enhver tid skal være en uddannet driftleder bosat på ejendommen. At dette er foregået med fuldt overlæg fremgår tydeligt af kommissionens redegørelse for sagsforløbet.
Farmen har i 3Ẅ år ikke haft uddannet driftleder på ejendommen
FOR ABONNENTER
Erhverv
6. oktober 2006, 11.42

Stormøde for turistaktørene

Jre
Der blev kort redegjort for PR kampagnens første del, hvor annoncerne får æren for en hel del aktivitet på turistbureauet, blandt andet salg af 475 miniferier til en værdi af 1,3 millioner kroner.
Dafolo Marketing og Lederiet klar til anden runde
FOR ABONNENTER
Erhverv
4. oktober 2006, 14.54

Samsø Turistforening igen uden ledere

jre
Bestyrelsen overtager den daglige ledelse ved at udpege bestyrelsesmedlem Jane Villadsen til varetagelse af disse funktioner. Især opgaven med opfølgning på den foreslåede markedsføringspulje er aktuel.
Administationsleder Katja Hagmann-Petersen forlader sin stilling samtidig med turistchef Jørn Grønkær
FOR ABONNENTER
Erhverv
14. september 2006, 10.46

Præsentation af Samsøs overordnede markedsføringspulje

jre
Samsø Turistforening (ST) har taget initiativ til oprettelse af en markedsføringspulje som skal sikre, at der hvert år er økonomiske midler til den overordnede markedsføring af Samsø. At starte en sådan pulje og på denne måde omlægge alle de gamle vaner omkring den generelle markedsføring af Samsø er en svær balancegang.
Fra Samsø Turistforening v/Steen Brorsen har vi modtaget følgende:
FOR ABONNENTER
Erhverv
13. august 2006, 18.59

Turistbureauet summer af aktivitet

jre
”Først kom meddelelsen om den nyansatte administrativ leder. Kort tid efter trækker turistchefen sig. En ny turistchef får vi ikke lige med det samme ifølge formand Steen Brorsen. Så nu er der mange som vil vide lidt mere om hvem du er”
Et interview med administrativ leder Katja Hagmann-Petersen
FOR ABONNENTER
Erhverv
13. juli 2006, 23.01

Turistchef Jørn Grønkjær har opsagt sin stilling pr. 30.09.06

jre
Turistchef Jørn Grønkjær har i brev d. 12.07.06 til bestyrelsesformand Steen Brorsen meddelt, at han efter et års arbejde ønsker at opsige sin stilling med fratræden d. 30.09.06, således at de igangsatte opgaver og projekter kan fuldføres.
Pressemeddelelse
FOR ABONNENTER
Erhverv
12. juni 2006, 17.57

Hotelbyggeri ved golfbanen

jre
Rederiet er ikke ved at udvide med hoteldrift, men et større hotel kan give flere passagerer. Derfor har bestyrelsen afsat midler til forundersøgelser og disse er nu kommet så langt at en model af byggeriet udarbejdet af Erik Møller Tegnestuen i København offentliggøres i Samsø Golfklubs lokaler den 12. august.
Samsø Linien præsenterer verdens første nulenergi hotel
FOR ABONNENTER
Erhverv
9. juni 2006, 12.17

Kvalitetsarbejde gennem over 40 år

jre
Samsø Posten besøger Samsø Grønt endnu en gang, denne gang for at høre om arbejdet med kartoflernes kvalitet.
Kartoffeldyrkerforening arbejder fortsat med kvalitet
FOR ABONNENTER
Erhverv
2. juni 2006, 10.40

Dafolo vinder Samsø opgave

jre
Fire større annoncer er på vej ud til fire konkrete målgrupper i navngivne blade, tidskrifter og aviser for i august at fremhæve Samsø som besøgsmål
Skuldersæsonen får et løft
FOR ABONNENTER
Erhverv
23. maj 2006, 14.29

Rejsegildet på Energi Akademi

jre
Aage Johnsen fra det nu nedlagte Samsø Energiselskab og Lars Kvist fra arkitektfirmaet Arkitema takkede håndværkere og samarbejdspartnere. Der blev råbt trefoldige hurra og så var der øl og pølser!
Det spændende byggeri er nu rejst og rummet lukket af for elementerne
FOR ABONNENTER
/da/pages/14-kategori-erhverv?page=75