1. juni 2021, 09.16

Røde Kors beretning 2021

jøm

Bestyrelsens beretning Røde Kors Samsø


 


År 2020 har på mange måder skilt sig ud på en helt særlig måde som vil gå over i alle historiebøger. Det har på ingen måde været anderledes for Røde Kors Samsø. Vores tålmodighed og vores vilje blev sat på prøve med Covid-19 efter flere omganges nedlukninger. Bare det at vi har vores generalforsamling i maj og ikke i februar som vi plejer, taler sit tydelige sprog. Det var vigtigt for bestyrelsen, at afholde generalforsamlingen, når det igen var forsvarligt at samles. Derfor først nu og ikke digitalt i februar. Det sociale samvær taler højt på vores liste og bestyrelsen har set meget frem til denne dag hvor vi igen alle kunne samles.


Vores butik i Ballen har trods nedlukning klaret et helt fantastisk år med en bravende økonomisk succes og flere nye frivillige. Vi havde en juli omsætning som aldrig før og alle frivillige har ydet en ekstra ordinær indsats for at få alle hjul til at dreje rundt. I de stille perioder hvor der har været lukket ned har man alligevel formået (selvfølgelig efter Corona reglerne) at være aktiv i butikken og fået flyttet om, ryddet op og effektiviseret i kælderen, hvilket også kan ses. Dermed kan det også her ses, hvor vigtig det sociale i butikken er for alle frivillige og at det ikke kun er for kunderne, men i særdeleshed også for vores egen skyld, at vi er en del af Røde Kors. Der er fra bestyrelsens side søgt en fond som skal tilgodese vores frivillige i Røde Kors Regi på Samsø. Så der påtænkes igen en udflugt for alle de frivillige, der kan have interessen, når der igen bliver mere sikkert at rejse rundt i Danmark og flere er vaccineret. Mere information følger senere.


Ferielejr. Vi fik i 2020 sendt et enkelt barn på ferielejr og 2 på Ungelejr. Også her gav Corona problemer, da man lige indtil det sidste ikke var sikker på om hvorvidt det ville lykkes at afholde lejrene. Vores samarbejde med kommune er endnu engang sat på prøve, da meget har været besværligt p.g.a corona restriktioner. Jo mere samarbejde med kommunen vi kan få jo bedre og jo flere vil vi kunne hjælpe lokalt. Det er stadigvæk devisen vi arbejder efter.


Under sociale aktiviteter har vi på Samsø igen i år haft mulighed for at hjælpe flere børn med hjælp til deres sportsudstyr og kontingenter. Dog ikke så meget som året forinden, da det meste har været lukket ned. Vi fornemmer dog med den gradvise åbning af landet, at behovet igen stiger og at der igen er et behov for vores hjælp flere steder.


Samtidig med at vi hjælper vores lokale borgere, så er vi på Samsø også stadigvæk en del af Barnelandet i Malawi. På den måde sikre vi os, at hjælpen når længere ud end lige på Samsø. Røde Kors i Danmark står på to lige lange ben: et nationalt ben, som dækker vores sociale arbejde i hele DK og et andet internationalt ben, der dækker vores indsats ude i verden.


I år har vi igen i år valgt at sende penge til Sundhedsklinikkerne. Vi syntes, at det er en vigtig brik i det danske system, der går ind og hjælper der hvor der er mindst håb. Og fordi vi tror på, at der her er flere usynlige borger i Danmark som ellers vil være glemt af samfundet.


Ved Landsindsamlingen fik vi i år indsamlet    8.115 kr.  Man må sige, at Corona på alle måder har udfordret og her taler tallene sit tydlige sprog. Der var meget få indsamlere og vi manglede hjælpen fra Besser Efterskole. Alt var det igen pga Covid-19, at hjælpen var så svær at få. Det er dog en tilbagevendende begivenhed som stadigvæk kræver stor planlægning, selvom der ikke er hjælpere nok. Fra de senere år har det været meget svært at rekruttere nye frivillige og det er stadigvæk noget der skal arbejdes med. Det er et problem som vi deler med resten af Danmark. Ikke at det er nogen trøst, men her skal måske noget nytænkning til.


Julehjælpen. Vi har igen i år kunne glæde familier på Samsø med julehjælp i 2020. Røde Kors Samsø blev igen tildelt hele 35 gavekort. Vi har dog sendt 11 kort retur til Røde Kors i håbet om at andre kan få glæde af dem. Vi havde af flere gange kontakt til alle institutioner men desværre uden mere held. Der er lagt stor vægt på at det hovedsagligt er børnefamilierne, der skal tilgodeses ved julehjælpen. Vi håber, at med et mere åbent Danmark og færre restriktioner at kunne række ud til flere familier igen. Da vi er sikre på at behovet er der. Her er der allerede en god dialog og et fantastisk samarbejde med kommunen om at fordele gavekortene. Det sikre at familierne med det største behov får glæde af hjælpen. Da


Kildemosen. Vi leverede igen nogle flotte julekurve til alle husene i Kildemosen, som igen blev til en fin artikel i Samsø Posten. Det har været til stor glæde og gavn i en mørk tid, at vi kunne sende en lille hilsen videre til Kildemosens beboer fra Røde Kors.


Besøgsvenner status på Besøgstjenesten er at der også her er kørt på meget lavt blus under corona. Flere af modtagerne er afgået ved døden og flere besøgsvenner har været utrygge ved at starte op på ny. På nuværende tidspunkt er der 3 aktive. Dog regner man med at der starter 2 nye op den 4 juni, som nu er på venteliste. Det er med Alice Steenor ved roret som koordinator. Det er stadigvæk i samarbejde med Ældresagen, at vi i Røde Kors arbejder med besøgstjenesten på Samsø. Mange af os har i længere tid har mærket på egen krop under Corona hvordan ensomheden kan påvirke os alle. Man vil gerne, som i resten af landet, have flere besøgsvenner, da behovet er større end der er besøgsvenner til. Det er et område som kræver mere opmærksomhed, da der under corona er kommet flere mennesker til som føler ensomheden. Det er klart et område, hvor vi godt kan godt bruge flere ressourcer og i særdeleshed efter en tid som Corona. Det glæder os derfor at kunne fortælle, at Kommunen netop for kort tid siden har taget Boblberg til sig og valgt at blive en del af det samarbejde Røde Kors allerede har med Boblberg. Boblberg er en digital platform, der netop kan give mennesker håbet og glæden tilbage ved at man her kan finde nogle fælleskaber. Det kan være alt fra savnet af en ven som deler ens interesse, savnet af en afdød ægtefælle eller en som er forbundet med psykiatrien. Det er et samarbejde vi håber og tror vil gavne øens borger meget fremover.


Nørklerne. Damerne som strikker for Røde Kors er flyttet til andre lokaler til præstegården i Tranebjerg. Der er samtidig kommet flere damer til som strikker og bidrager med lapper til tæpperne. Der er på nuværende tidspunkt ca 10-12 personer som deltager. De lapper som de laver bliver til tæpper der sendes ud i verden til de mennesker som har mest brug for hjælp og varme. Hanne Tagesbo er stadigvæk koordinator på Nørklerne på øen.


Med de ord vil jeg hermed slutte årets beretning med at sige, at vi et skridt videre og alle gør en forskel på hver deres måde, så tak for det. Det har været et utrolig hårdt år for de fleste og vi er kun lige begyndt at se lyset for enden af tunnelen, men håbet og viljen er der hos jer alle. Så tusind tak til jer alle for jeres måde at være på og fordi I vælger fælleskabet i Røde Kors til. Det har stor betydning for mange verden over.